เปลี่ยนรหัสผ่านaccountยังไง?ขั้นตอนที่ 1  กดเข้าไปที่  " ของฉัน  "
ขั้นตอนที่  2   กดเข้าไปที่  " ตั้งค่า "
ขั้นตอนที่  3  กดไปที่   " การแก้ไขรหัสผ่าน "  
ขั้นตอนที่ 4  ให้ใส่รหัสผ่านเก่าก่อน เสร็จแล้วใส่รหัสผ่านใหม่

                     ได้เลย