เปลี่ยนรหัสของกล้องทำยังไง?


เปลี่ยนรหัสของกล้องทำยังไง?


ขั้นตอนที่ 1 


1.1 กดเข้าไปที่รูป " เฟือง "ขั้นตอนที่ 2


2.1  กด " การจัดการรหัสผ่าน "