อัพเดทเฟิร์มแวร์ ยังไง ??ขั้นตอนที่ 1  กดเข้าไปที่รูป " เฟือง "
ขั้นตอนที่  2  กดเข้าไปที่   "  ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์  "

ขั้นตอนที่ 3    กดที่  " โปรดคลิกเพื่ออัพเดทอุปกรณ์ "