วิธีการลงทะเบียนของ ESYPOPแบรนด์  ESYPOP จะใช้เป็น  APP  ICSEE  การลงทะเบียน   สำหรับ   ESYPOP ขั้นตอนที่  1  กดคำว่า " ลงทะเบียน "


ขั้นตอนที่  2 

2.1  ช่องชื่อผู้ใช้ และ หมายเลข ต้องมี อักษร 4 ตัว ขึ้นไป และ ต้อง

        มี ตัวเลข ด้วย

2.2  ช่อง รับรหัสยืนยัน ให้ใส่เป็น  " E-Mail "

2.3.  ใส่ " E-Mail " เสร็จแล้วให้ไปรับ รหัสยืนยัน ที่ " E-Mail " ที่เรา

         กรอกไป

2.4   รับรหัสเสร็จแล้ว  " กดลงทะเบียน "