รหัสผ่าน K1 และ K2 คืออะไร


รหัสผ่านเริ่มต้นของ K1 และ K2 คืออะไร ?


คำตอบ :ไม่มีรหัสผ่านเริ่มต้นเมื่อคุณใช้ชุด WIFI ครั้งแรกคุณไม่จำเป็น

               ต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่เมนู NVR