ทำไมการ์ดไม่บันทึก??
ใส่  SD Card  แล้วกล้องไม่บันทึก ต้องทำยังไง ??


ใช้ SD Card ของอะไร ? 

ถ้าไม่ใช่ SD Card แท้ กล้องจะไม่อ่าน SD Card  จะทำให้ไม่

สามารถบันทึกย้อนหลังได้


ขั้นตอนที่  1  กดเข้าไปที่รูป  " เฟือง "

ขั้นตอนที่ 2   กดเข้าไปที่ " การจัดการเก็บพื้นที่เก็บข้อมูล "
ขั้นตอนที่  3  กดที่คำว่า " รูป " เพื่อทำการฟอร์แมท SD Card  


   ***  แล้วรอสักพัก แล้วค่อยกลับมาดูว่าดูย้อนหลังได้หรือไม่  ***ขั้นตอนที่ 4


  • กดเข้า  " การตั้งค่าขั้นสูง "

  • เปิด   " สวิตซ์วิดีโอ "