จะให้มือถือ อีกเครื่องดูกล้องด้วยต้องทำยังไง ??
ขั้นอตอนที่  1   กดเข้าไปที่รูป  " เฟื "

ขั้นตอนที่  2  กดเข้าไปที่ คำว่า " ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ "

ขั้นตอนที่ 3  ให้มือถืออีกเครื่อง สแกนคิวอาร์โค้ด ของมือถือที่เชื่อม

                     ต่อกล้องอยู่