ค้นหากล้องไม่เจอ สำหรับ ESYPOP



ขั้นตอนที่  1      กด  +   (ตามที่วงในรูป)



ขั้นตอนที่  2     กด " เพิ่มเติม "





ขั้นตอนที่  3   กด " เพิ่มกล้องในเราเตอร์เดียวกัน "




ขั้นตอนที่   4   รอค้นหากล้อง  ถ้าเจอแบบในรูปแล้วให้กดเข้ากล้อง

                        ได้เลย





ขั้นตอนที่  5   ตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลย ใส่เสร็จแล้ว กด  " OK "