ค้นหากล้องไม่เจอ สำหรับ ESYPOPขั้นตอนที่  1      กด  +   (ตามที่วงในรูป)ขั้นตอนที่  2     กด " เพิ่มเติม "

ขั้นตอนที่  3   กด " เพิ่มกล้องในเราเตอร์เดียวกัน "
ขั้นตอนที่   4   รอค้นหากล้อง  ถ้าเจอแบบในรูปแล้วให้กดเข้ากล้อง

                        ได้เลย

ขั้นตอนที่  5   ตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลย ใส่เสร็จแล้ว กด  " OK "