กดลบอุปกรณ์เก่า ทำยังไง ?เข้าแอพไปจะอยู่หน้าแรก ให้กดค้างที่  ตัว "   " 

จะขึ้นมาว่า การจัดการอุปกรณ์ และ มีให้เลือก " ลบ "

ให้เรากด " ลบ "  และ จากนั้น เราทำการแอดกล้องใหม่ได้เลย